MVO

Waarom?

MVO IS DE KERN VAN ONS DAGELIJKS BELEID EN DE BASIS VAN ONZE GROEI. ONZE KLANTEN WILLEN MET ONS WERKEN OMDAT WE BEKOMMERD ZIJN VOOR EEN GEZONDERE EN PRODUCTIEVERE SAMENLEVING.

Wat zijn onze ingrediënten?

Efficiëntie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Om als bedrijf succesvol te zijn, moet je oog hebben voor de omgeving waarin je opereert. Dit komt tot uiting in de manier waarop we met onze werknemers, leveranciers en klanten omgaan. 

Door een continu proces van innovatie en vernieuwing willen we steeds betere producten fabriceren en commercialiseren die voldoen aan de behoeften van de eindconsument. Gold Meat speelt daarbij in op eetgewoonten, actuele tendensen en lokale behoeften (regionale producten). Onze producten worden met de hoogste kwaliteitsnormen geproduceerd. 

We besteden veel aandacht aan onze ecologische voetafdruk. Ons productieproces is zo energiezuinig mogelijk uitgestippeld en zonnepanelen voorzien ons van duurzame energie. Ook ons afvalwater wordt gezuiverd en onze dierlijke afvalstromen worden omgezet in bio-energie.

Uiteraard besparen we geld door meer efficiënt te opereren , maar de echte verloning zit in de continue stroom van projecten die het bewustzijn aanwakkeren en anderen ook inspireren. We hebben dus duidelijke lange termijnbedoelingen. En willen op gestructureerde wijze antwoorden zoeken en vinden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, maar vooral van morgen.

Efficiëntie
Verantwoordelijkheid
Duurzaamheid

Francis Titeca
NV Gold Meat Belgium
Afgevaardigd Bestuurder


Voor wie?

WE ZOEKEN ACTIEF DE DIALOOG MET ONZE STAKEHOLDERS OP.

Bij Gold Meat ondernemen we met respect voor het milieu en de omgeving. In onze lange-termijnvisie staan ecologie en innovatie centraal. We hebben respect voor onze klanten maar ook voor de toekomstige generaties. Wij werken samen met diverse kenniscentra (UGent, UHasselt, VITO, KULeuven,..) en organisaties. Deze synergieën laten ons toe om processen te optimaliseren, producten te verbeteren en een betere service te garanderen.

Voor het benoemen en realiseren van onze doelstellingen zijn onze kennis van de markt, de contacten met de consument en de input van onze stakeholders richtinggevend. Zo houden wij de vinger aan de pols:

Hoe?

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO) IS STEEDS BELANGRIJKER VOOR BEDRIJVEN. MAAR HOE BEGIN JE HIERAAN ALS BEDRIJF EN BLIJF JE HET BOS DOOR DE BOMEN ZIEN IN ALLE MVO-ASPECTEN EN UITDAGINGEN? EN HOE KAN JE DE GELEVERDE INSPANNINGEN EN CONCRETE REALISATIES MEETBAAR EN AANTOONBAAR MAKEN?

Fenavian (Federatie van de Belgische Vleeswaren industrie) nam het voortouw om hierop een antwoord te bieden. Gold Meat trad als één van de pilootbedrijven naar voor. Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en onder begeleiding van een externe consultant (Anouk Van de Meulebroecke, slidingdoors) ging Fenavian met enkele stakeholders rond de tafel zitten. Elke partij kon aangeven welke uitdagingen hij zag als prioriteiten voor de sector in het streven naar duurzaamheid. Deze informatie werd vervolgens gebundeld in een matrix en voor de prioritaire thema’s werden indicatoren gezocht waarmee het betreffende thema kan worden gemonitord en de realisaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt. 

Met het MVO-sectorpaspoort, en dus de identificatie van de kernthema’s wordt de drempel voor de bedrijven uit de sector lager om met MVO aan de slag te gaan. Via dit duurzaamheidsverslag test Gold Meat dit sectorpaspoort uit en maken we onze inspanningen zichtbaar als inspiratiebron voor sectorgenoten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x